Event Đua Top Tài Phú và Khuyên mại tỉ lệ nạp thẻ


Đua Top Máy chủ mới. [THẦN KIẾM]
☯ Từ 14h – 11/6/2024 đên 19h ngày 20/6/2024
🏆 Vinh Dự Tài Phú + Vinh Dự Võ Lâm
🏆 Khuyên Mại X2 tỉ lệ nạp thẻ trong 3 ngày đầu Open
Vinh Dự Tài Phú: Nhận được khi nâng cấp các loại trang bị, tách đập trang bị.
Vinh Dự Võ Lâm: Nhận được khi tham gia Thi Đấu Loạn Chiến + Tống Kim
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần