Già Lam Kinh


Điển tịch võ công Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái võ lâm Trung Nguyên, giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ có thể tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng.

 

 

 

 

 

 

Danh Hiệu Cấp 20

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp – Lâm An Phủ

 

 

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần già lam kinh cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Già Lam Kinh Mảnh Già Lam Kinh

Tỷ lệ thành công % Kim Nguyên Bảo

(Đại)

Cấp 1 100 100
Cấp 2 1000 90 5
Cấp 3 1000 80 5
Cấp 4 2000 70

5

Cấp 5 2000 60 5
Cấp 6 5000 40

5

Cấp 7 10000 30 5
Cấp 8 15000 15

5

Cấp 9 20000 10 5
Cấp 10 40000 5

5

Cấp 11-15 Cần 1 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100 0
Cấp 16 Cần 2 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100 0
Cấp 17 Cần 4 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100 0
Cấp 18 Cần 6 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100 0
Cấp 19 Cần 8 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100 0
Cấp 20 Cần 10 Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp 100 0

 

Hướng dẫn nâng cấp Già Lam Kinh Siêu Cấp 11-20

Bước 1 : Cần 1 Già Lam Kinh  , tháo xuống để vào trong túi đồ

 

 

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp và đặt Già Lam Kinh  từ túi đồ vào trong ô để nâng cấp sau đó chọn đồng ý

 

 

Lưu Ý: 

  • Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp có thể thăng cấp Già Lam Kinh bất kỳ lên thêm 1 cấp ( nâng nhầm sẽ không được hỗ trợ )
  • Nâng cấp thất bại già lam kinh sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh già lam kinh có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần