Hệ Thống BOSS


Hệ thống boss Kiếm Thế vô cùng phong phú quý nhân sĩ có thể xem lịch trình boss dưới đây để sở hữu cho mình nhiều phần thưởng khi tiêu diệt boss

 

I.Giới thiệu hệ thống boss.

  • Người tiêu diệt boss chắc chắn nhận được 50 tỷ Exp và ngẫu nhiên nhận được Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường , Rương Trang Bị Đồng Hành, Rương Thần Sa (4 Dòng)
Hình ảnh boss Thời gian và địa điểm

Xuất hiện

Phần thưởng khi tiêu diệt

(Ngẫu Nhiên Rơi)

Hoàng Kim(5x-7x-9x)

 

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

Xuất hiện tại các map 5x-7x-9x

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

10v đồng thường

 

Lệnh Bài Chiến Công
Tinh thạch cấp 2
Tinh thạch cấp 3
Rương Danh Vọng
Rương Bí Tịch 180
Túi Linh Hồn Thú Cưng
Chiến Thần
KNB (Tiểu)

Boss 120 Tầng Lăng

 

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại các map Tầng Lăng 1 – 5
Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được
20v Đồng Thường

Lệnh Bài Chiến Công
Kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2
Tinh thạch cấp 3
Rương Mảnh Ghép
Rương Bí Tịch 180
Túi Linh Hồn Thú Cưng
Chiến Thần
KNB (Tiểu)

Tần Thủy Hoàng

 

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Xuất hiện tại Tần Lăng 5

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường
Rương Trang Bị Đồng Hành, Rương Thần Sa (4 Dòng)

 

Kinh nghiệm đơn
Tinh thạch cấp 2
Rương trang bị ngựa
Túi dị dung thạch
Ruong Bí tịch 180
Rương danh vọng
Lệnh bài chiến công
KNB (Trung)

Tam Đại Kỳ Lân

 

Time_1=08h30
Time_2=16h30
Time_3=00h30

Xuất hiện tại Tàn Tích Cung A Phòng

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành, Rương Thần Sa (4 Dòng)

KNB (Tiểu)
Mảnh Ghép Vũ Khí
Túi Chân Khí
Rương Bí Tịch 180
Linh Tê Ngọc
Rương trang bị ngựa
Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
Túi dị dung

Lục Chỉ Cầm Ma

 

 

Time_1=18h30

Xuất hiện ngẫu nhiên tại các map 115

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành, Rương Thần Sa (4 Dòng)

Tinh thạch cấp 3
KNB (Đại)
Kinh nghiệm đơn
[Đại] Chân Khí
Lệnh bài chiến công
Rương Danh vọng
Ruong bí tịch 180
Linh tê ngọc
Bản đồ vạn hoa cốc

Đại Ác Ma

 

Time_1=08h00
Time_2=16h00
Time_3=22h15

Xuất hiện tại Đào Hoa Nguyên

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành, Rương Thần Sa (4 Dòng)

Túi Linh Khí
Tinh thạch [Cấp 4]
Túi chân khí
Túi bạc thường

Tứ Đại Ác Nhân

 

Time_1=10h00
Time_2=20h00

Xuất hiện tại Cổ Lãng Dữ

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn hoặc 100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành, Rương Thần Sa (4 Dòng)

Túi mảnh già lam kinh
Túi Dị dung thạch
Ruong bí tịch 180
Rương Trang Bị Ngựa

Thành Các Tư Hãn

 

Time_1=14h00
Time_2=22h00

Xuất hiện tại Lương Sơn Bạc

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn ,100v đồng thường

Rương Trang Bị Đồng Hành, Rương Thần Sa (4 Dòng)

Túi Mảnh Ghép Ấn
Túi Bạc Thường
Túi Mảnh già lam kinh
Rượu Cấp 3
 

 

Time_1=12h30

Time_2=17h30

Time_3=21h30

Xuất hiện tại Thần Nữ Phong

– Đá nâng cấp vũ khí trấn phái Thập Nhị phái
– Mỗi con nhận được tối đa 30 Trấn hồn thạch
– Người giết boss nhận được 50 Trấn hồn thạch

Hỏa Lang Vương Tử Và Độc Xà Giáo Chủ

 

Time=18h15

Người tiêu diệt boss sẽ ngẫu nhiên nhận được:

Bùa Bảo Toàn
100v đồng thường
Rương Trang Bị Đồng Hành
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng

Xuất hiện tại Đào Hoa Nguyên

223/225

Linh Tê Ngọc

Kinh nghiệm đơn

Rương Trấn Hồn Thạch

Kim Nguyên Bảo (đại)

Tỉ lệ nhận được :

Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6]

Rương Thần Sa (1-4 Dòng)

 

Lưu Ý: 

  • Khi boss xuất hiện kênh thông báo sẽ báo tọa độ chính xác. quý nhân sĩ xin lưu ý đều này
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần