Luân Hồi Ấn


Cùng với hệ thống Ngũ hành tương sinh – tương khắc quen thuộc tạo nên sự cân bằng cho 12 môn phái, hệ thống Ngũ Hành Ấn của Kiếm Thế với những thuộc tính độc đáo sẽ đem đến cho võ lâm nhân sĩ những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

 

 

 

 

Danh Hiệu Cấp 20

 

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp – Lâm An Phủ

 

 

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

  • Cần luân hồi ấn cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Chuột phải sử dụng  Lệnh bài nâng cấp ấn siêu cấp bỏ Luân Hồi Ấn cần nâng cấp vào tăng 1 cấp
Luân Hồi Ấn Mảnh Luân Hồi Ấn

Tỷ lệ thành công % Kim Nguyên Bảo

(Đại)

Cấp 1 Nhận miễn phí 1 lần – Hỗ trợ tân thủ
Cấp 2 1000 90

5

Cấp 3 1000 80 5
Cấp 4 2000 70

5

Cấp 5 2000 60 5
Cấp 6 5000 40

5

Cấp 7 10000 30 5
Cấp 8 15000 15

5

Cấp 9 20000 10 5
Cấp 10 40000 5

10

Cấp 11-15 Cần 1 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 0
Cấp 16 Cần 2 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 0
Cấp 17 Cần 4 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 0
Cấp 18 Cần 6 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 0
Cấp 19 Cần 8 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 0
Cấp 20 Cần 10 Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp 0

 

Hướng dẫn nâng cấp Luân Hồi Ấn Siêu Cấp 1-20

Bước 1 : Cần 1 Luân Hồi Ấn  , tháo xuống để vào trong túi đồ

Bước 2 : Click phải vào vật phẩm Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp và đặt Luân Hồi Ấn từ túi đồ vào trong ô để nâng cấp sau đó chọn đồng ý

 

 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại Luân Hồi Ấn sẽ bị giảm 1 cấp
  • Mảnh luân hồi ấn có thể thu thập từ các hoạt động và event ingame
  • Mua tại NPC CỬA HÀNG > Thẻ Tích Lũy Sự Kiện để nhận Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần