Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng


 

Danh Hiệu Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp – Lâm An Phủ

 

 

II.Cách sở hữu thần sa.

Có thể mua tại NPC Cửa Hàng – Lâm An Phủ

Giá: 200 Thần sa – vô hạ dẫn

Yêu cầu: Danh vọng vũ khí tần lăng cấp 3 (Có được khi sử dụng hòa thị bích)

 

 

III.Các dòng kỹ năng thần sa.

  • Mỗi dòng thần sa đều sẽ mức điểm tối đa và tối thiểu các bạn cần lưu ý
Option thần sa Thông số Chỉ số tối thiểu Chỉ số tối đa
Dòng 1 Sinh lực tối đa 10% 100%
Dòng 2 Phát huy lực tấn công cơ bản 5% 20%
Dòng 3 Vật công ngoại điểm 500 2000
Vật công nội điểm 500 2000
Dòng 4 Vật công ngoại % 20 120
Vật công nội % 20 120
Dòng 5 Chí mạng 1 500
Dòng 6 Tấn công khi đánh chí mạng % 1% 50%
Dòng 7 Phát huy lực tấn công kỹ năng 1% 10%

IV.Nguyên liệu nâng cấp.

Hoạt Động Thu Thập: Thần sa – vô hạ dẫn: Hoạt Động Rương Phú Quý , Sự kiện [Trồng Cây] , Hệ Thống BOSS

Hoạt Động Thu Thập: Mảnh ghép vũ khí: Hoạt Động Rương Phú Quý , Hệ Thống BOSS

 

Option thần sa Thần sa – vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa – vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo Đại

   Lệnh Bài

Vũ Khí

Thần Thoại

 Tỷ lệ Thành Công Tính chất
Nâng Thần Sa 1 Dòng 0 50 50 5 0 70% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 2 Dòng 0 100 100 5 0 40% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 3 Dòng 0 150 150 5 0 15% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 4 Dòng 0 200   200 5 0 10% Thất bại 0 hạ cấp
Nâng Thần Sa 5 Dòng 200 1000 1000 20 0 10% Thất bại hạ 1 cấp
Nâng Thần Sa 6 Dòng 500 2000 2000 50 0 10% Thất bại hạ 1 cấp
Nâng Thần Sa 7 Dòng 1000 2000 2000 50 1 5% Thất bại hạ 1 cấp

LƯU Ý : KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP

V. Nguyên liệu tẩy chỉ số

Áp dụng cho vũ khí thần sa từ 1 cho đến 4 dòng

Thần sa – vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo Đại

Số nguyên liệu 20 20 5

 

Áp dụng cho vũ khí thần sa từ 5 cho đến 7 dòng

 

Thần sa – vô hạ dẫn siêu cấp

Thần sa – vô hạ dẫn

Mảnh ghép vũ khí

Kim Nguyên Bảo Đại

Số nguyên liệu 10 50 50 10

 

VI. Đổi vũ khí

 

Kim Nguyên Bảo Đại

Tỷ lệ thành công
Vũ Khí Thần Sa 0 Dòng 10 100%
Vũ Khí Thần Sa 1 Dòng 20 100%
Vũ Khí Thần Sa 2 Dòng 50 100%
Vũ Khí Thần Sa 3 Dòng 100 100%
Vũ Khí Thần Sa 4 Dòng 200 100%
Vũ Khí Thần Sa 5 Dòng 250 100%
Vũ Khí Thần Sa 6 Dòng 300 100%
Vũ Khí Thần Sa 7 Dòng 500 100%

 

VII. Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp

Sử dụng Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp 100% thành công khi nâng cấp Vũ khí thần sa 5 6 7

 

 

 

 

Lưu Ý: 

  • KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG SỬ DỤNG Lệnh bài nâng cấp thần sa siêu cấp  100% thành công
  • Nâng cấp thần sa thất bại sẽ không bị hạ cấp chỉ mất nguyên liệu nâng cấp áp dụng cho vũ khí thần sa từ 1 tới 4 dòng
  • KHI NÂNG CẤP THẦN SA 5-6-7 DÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BÙA BẢO TOÀN VŨ KHÍ KHI NÂNG CẤP THẤT BẠI SẼ BỊ HẠ 1 CẤP
  • Khi thay đổi từ vũ khí này sang vũ khí khác chỉ số dòng sẽ giữ nguyên , chỉ số dòng vật công ngoại ( nội ) sẽ thay đổi : 310% – 340%
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Tẩy chỉ số sẽ tẩy tất cả các dòng đang có tại thần sa
  • Các nhân sĩ hãy chú ý [Chỉ số tối đa] và [Chỉ số tối thiểu] để nâng cấp được vũ khí mạnh nhất
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần